All parents and guardians are kindly invited to download these holiday packages for your children following this hardship period of CORONA VIRUS. (Wazazi na walezi wote mnaalikwa kupakua maswali ya likizo ya watoto kufuatia kipindi hiki kigumu cha mlipuko wa virusi vya CORONA)

Find the correspondent class and subjet to download. (Tafuta somo na darasa husika la kupakua)

Form One


Form Two


Form Three


Form Four


Grade One


Grade Two


Grade Three


Grade Four


Grade Five


Grade Six


Grade Seven


Tunaomba uvumilivu wenu wakati tunaendelea kuongeza masomo mengine

Keep tracking this page for more subjects to be added. Stay safe at home with your families (Endelea kufuatilia ukurasa huu kwa masomo yatakayoongezwa. Bakini salama nyumbani na familia zenu)

Leave a Comment